Museionblog holder flyttedag!

Skrevet af Daniel den 17-10-2011

[flickr id=”6237005407″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”left”] Medicinsk Museion har fået ny hjemmeside og vi har valgt at integrere indholdet fra Museionblog på denne. Du vil derfor for eftertiden kunne følge vores arbejde med den medicinske kulturarv på adressen www.museion.ku.dk. Hvis du følger Museionblog via en RSS reader (f.eks. Google Reader), kan du nu følge os via dette feed.

Udstillingsforberedelser; montering af en hjerne og et hjerte

Skrevet af Ion den 11-10-2011

Tagged med: , , ,

Forberedelserne til Medicinsk Museions nye udstilling Balance og Stofskifte der åbner til Kulturnatten har længe været i fuld gang. Der indgår flere mennskelige organer i udstillingen, bl.a en hjerne og et hjerte. Organerne har været opbevaret i firkantede glas. Det er en helt almindeligt måde at opbevare menneskelige organer på når de skal bruges til anatomisk undervisning, men i denne udstilling passer det bedre at de bliver monteret i runde glas. [flickr id=”6233951521″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”medium_640″ group=”” align=”none”]

Hjernen og hjertet er opbevaret i formalinopløsning og i første omgang er det valgt at beholde dem i disse blandinger.  Monteringen i de runde glas foregik ved forsigtigt at tømme en del af væsken ud, flytte organerne og fylde den samme væske op omkring dem. Derefter er glassene forseglet med silikone for at hindre de skadelige dampe i at trænge ud.

Det var et ønske at bevare det nuværende udtryk. Derfor en den væske hjernen er opbevaret i ikke udskiftet, men står med den gullige farve den har fået over en årrække. Denne farve giver en særlig mystisk aura der understreger den tidligere opfattelse af vores indre organer, og ikke mindst af hjernen. Hjertet ligge i en klar væske. Den blev skiftet for nogle år siden og har ikke ændret sig. Det er  ikke vores mål at opnå en særlig opfattelse af hjertet. Funktionen som muskel har været kendt længe og det ville misvisende at begynde at lave en kunstigt farvning, der ville stille spørgsmål ved det fint præparerede hjertes autentiske udtryk.

[flickr id=”6234495730″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”] Alle de indgreb der foretages når en genstand bliver konserveret og monteret i en udstilling, har betydning for vores opfattelse af dem. Det er stadig muligt at skifte væsken i hjernepræparatet. Hvis hjernen kommer til at ligge i en klar væske vil vores oplevelse af den blive helt anderledes. På fredag kan alle komme ind og se disse to præparater blandt alle de andre spændende genstande fra museets samlinger. Skal hjernen blive i sin gule væske? Kom selv og se. Vi hører gerne din mening.

Til dig der har en krop.. Ny udstilling på Medicinsk Museion

Skrevet af Bente Vinge Pedersen den 10-10-2011

Tagged med: ,

[flickr id=”6231221872″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]      [flickr id=”6231221872″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]

PRESSEMEDDELELSE

Du har en krop. Hvad tænker du om den? Udstillingen Balance og stofskifte på Medicinsk Museion tager fat på emnet ’kropsforståelse’.

Kroppen er i disse år genstand for stor opmærksomhed. I medielandskabet bliver kroppen dyrket som tyk eller tynd, rask eller syg, afhængig, trænet eller manipuleret. Men forståelsen af, hvad der gør en krop syg, er ikke entydig. Hver tid har forskellige bud på, hvordan kroppen skal forstås, og ikke mindst hvad sygdom og sundhed er. Lægevidenskaben spiller en central rolle i dannelsen af kropsforståelsen både for den enkelte og for samfundet generelt.

Med genstande og billeder fra museets rige samlinger giver udstillingen Balance og stofskifte et indblik i to kropsforståelser fra medicinens historie. Udstillingen går tæt på de konkrete behandlingsmåder – brækmidler, åreladningskar, insulinsprøjter og hormonpræparater – og de forståelser af kroppen, der underbygger dem.

Man kan opleve den humorale tænkning fra antikken, der på mange måder ligner vor tids fokus på livsstil, og se hvordan kroppen som kemisk system blev analyseret frem i 1800-tallets laboratorier.

[flickr id=”6219987391″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”left”]

Studiet af kroppens kemi begyndte i 1800-tallet og afløste gradvist den humorale kropsforståelse, som ellers havde været gældende i mere end 2000 år. Den humorale krop bestod af fire kropsvæsker – blod, slim, gul galde og sort galde – der skulle være i balance for ikke at udløse sygdom. Det var lægens job at enten tappe eller styrke en af de fire væsker for at kurere sygdom og holde kroppen sund.

I dag forstår lægevidenskaben kroppen som et sammenhængende kemisk system – mennesker lærer, tænker, elsker, sover, føler sig ovenpå eller triste, er sunde eller syge på grund af kemiske reaktioner i vores kroppe.

Udstillingen åbner torsdag med en reception torsdag den 13. oktober kl. 16.

Samme dag indvies installationen Genomisk Oplysning. I loftet i Medicinsk Museions entré hænger 650 illuminerede genchips, der er blevet brugt i et dansk-kinesisk forskningsprojekt for at undersøge den genetiske risiko for metaboliske sygdomme som overvægt, type 2-diabetes og forhøjet blod-tryk. Er genomforskningen vor tids oplysningsprojekt?

Balance og stofskifte og Genomisk Oplysning kan opleves i museets åb-ningstid: Onsdag, torsdag og fredag samt søndag kl. 13-17.

Adresse: Medicinsk Museion, Bredgade 62, København

Nærmere information:
Udstillingskurator, adjunkt Adam Bencard, Medicinsk Museion. adab@sund.ku.dk / tlf. nr. 27 51 15 53
Museumsinspektør Bente Vinge Pedersen, Medicinsk Museion bvpn@sund.ku.dk/ tlf.nr. 28 75 38 21

En udstilling samler sig

Skrevet af Bente Vinge Pedersen den 09-10-2011

På torsdag d. 13. oktober åbner vores nye udstilling Balance og Stofskifte, og i disse dage er enkeltdelene ved at samle sig på forunderlig vis. Det sker selvfølgelig ikke af sig selv. At få en udstilling færdig er øvelse i koordination – montre samles, sætstykker bygges op, grafik monteres, genstande placeres. Her er lidt statusbilleder – næsten live fra fronten her fredag – under en uge til den røde snor klippes…

[flickr id=”6219987391″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]     [flickr id=”6220014587″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”] [flickr id=”6220522120″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”] [flickr id=”6219986917″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”] [flickr id=”6219991707″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]

Kulturnatten på Medicinsk Museion

Skrevet af Bente Vinge Pedersen den 07-10-2011

Fredag d. 14. oktober får den københavnske nat endnu engang rullet et kulturelt tæppe ud over sig, når Kulturnatten finder sted. På Medicinsk Museion holder vi naturligvis åbent, og i år byder programmet på følgende:

Forskningsstreger
Den nyeste metabolismeforskning udsættes for den hårdeste streg, når forskerne Jens Høiriis Nielsen og Lars Bo Nielsen møder tegner og illustrator Pedro Lopez i Medicinsk Museions auditorium. Det kommer handle om den nyeste forskning i fedme, diabetes og åreforkalkning, når de tre udfører et eksperiment, hvor forskningsformidling møder livetegning.  De går på gulvet kl. 19.00, kl. 20.30 og kl 21.30. Forskningsstreger er arrangeret af Medicinsk Museion i samarbejde med Dansk Tegneserieråd.

Balance og stofskifte
Vær blandt de første til at se vores nye udstilling om to medicinske kropsforståelser. For 200 år siden forstod man kroppen som et balancesystem mellem fire væsker, så blodet flød og galden løb i sundhedens tegn, når lægen ordinerende åreladning og klyster få kurere sygdom. I dag bliver kroppen forstået som et sammenhængende kemisk system, så sygdomme skyldes kemiske reaktioner, der udforskes i laboratoriet og søges kontrolleret med medikamenter. Det er en udstilling til alle, der har en krop, men måske ikke lige har tænkt over, hvor meget lægevidenskaben påvirker vores måde at forstå den på.

Få testet din lungefunktion
Danmarks Lungeforening sætter fokus på en af vor tids største folkesygdomme, lungesygdommen KOL, da mange går rundt med nedsat lungefunktion uden at vide det. Det er gratis at få gennemført testen, og et hold af sygeplejersker og læger står klar til en snak om lungerne og til at rådgive om eventuel videre undersøgelse.

Medicinsk Museion har adressen Bredgade 62  og holder på Kulturnatten åbent fra kl. 18.00 til kl. 24.00. Der er kun adgang for gæster med kulturnatspas.
Der foregår i øvrigt også en masse på resten af Københavns Universitet – se nærmere her.

Støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond til udstilling …

Skrevet af Thomas den 06-10-2011

Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har lige offentliggjort deres afgørelse om bevillinger af støtte til en række ansøgere. Medicinsk Museion var en af de i alt 11 institutioner, de fleste museer, som fik støtte her i efteråret.

Vi har fået et tilsagn om tilskud på kr. 4.735.000 til opbygning og indretning af en ny udstilling samt tilsagn om tilskud kr. 605.000 til lønudgifter til en personlig formidler svarende til 70 pct. af lønudgiften i en toårig periode.

Og hvad skal den nye udstillingen så handle om? Det vil vi afsløre her på denne side om ikke så længe …

Fredagstale om “psykens historier”

Skrevet af Daniel den 06-10-2011

Tagged med: , , , ,

Vores egen Jesper Vaczy Kragh giver i morgen fredagstalen i Studenterforeningen.

Efterårets anden Fredagstale bliver leveret af Lektor ved Københavns Universitet, Jesper Vaczy Kragh, som i flere år har beskæftiget sig med forskning i dansk psykiatrihistorie. I oktober 2010 udgav han bogen ”Det hvide snit. Psykiatri og psykokirurgi i Danmark 1922-1983”, som blandt andet viste, at danske psykiatere havde noget nær en verdensrekord i anvendelsen af det hvide snit. Sporene skræmmer, men der udføres stadig psykokirurgiske behandlinger, blandt andet i USA, Sverige og Storbritannien.

Læs mere om talen og arrangementet i Carlsberg Akademi her.

PS — men udstillingsområderne er fortsat åbne

Skrevet af Thomas den 05-10-2011

PS: Lukningen af adgangen til samlingerne gælder kun udlån, besvarelse af forespørgsler, salg af billeder m.m. — dvs. aktiviteter som udføres af det personale, der arbejder med genstandssamlingerne, billedarkivet, arkivet og biblioteket.

De offentlige udstillingerne er fortsat åbne, og der kan fortsat bestilles omvisninger, ligesom auditoriet kan bookes til møder, PhD-forsvar, etc. Her er det ‘business as usual’.

Pga vandskaden kan vi foreløbigt ikke udlåne eller modtage genstande, besvare forespørgsler eller sælge billeder

Skrevet af Thomas den 05-10-2011

Det voldsomme regnvejr d. 2. juli medførte alvorlige vandskader på Medicinsk Museions samlinger (se bla. her). Det har krævet en stor indsats af museets ansatte og krævet mange ressourcer at få genstande, arkivalier og billeder tørret. Den umiddelbart truende ødelæggelse er dermed afværget.

Nu forestår der et omfattende opfølgende arbejde for at udføre den efterfølgende behandling med at rense og konservere materialet og foretage ompakning, kontrol af registreringsoplysninger og ny placering i sikre magasiner. Det er nødvendigt for at sikre materialet for fremtiden og for at gøre det tilgængeligt for udstillinger, undervisning, forskning og udlån til andre museer.

Opfølgningsarbejdet vil tage tid og vil involvere en række af museets samlingsmedarbejdere. Derfor har vi desværre set os nødsaget til indføre et midlertidigt stop for

  • Modtagelse af genstande, arkivalier og billeder
  • Besvarelse af forespørgsler af enhver art
  • Udlån af genstande m.v.
  • Salg af billeder

i perioden 21. september 2011 — 1. april 2012.

Vi vil vende tilbage med nyheder om hvordan arbejdet med at genoprette samlingerne fremskrider.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation.

Mange hilsner

Thomas Söderqvist
Museumschef

Er det nu så smart at koordinere ansøgninger indenfor museumsforskning?

Skrevet af Thomas den 05-10-2011

Nu har Dansk Center for Museumsforskning fået gang i deres hjemmeside.

Centret er et formaliseret samarbejde mellem en lang række institutioner, der har en eller anden form for interesse i museumsforskning: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet; Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet; Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet; Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet; Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet; Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet; Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet; Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet; og Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet (associeret medlem) — og med professor Kirsten Drotner på Syddansk Universitet som formand (og initiativtager vil jeg tro).

De forstår museumsforskning bredt som forskning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum — på museer, arkiver og aktivitetscentre inden for naturvidenskab og teknik. Formålet et at bidrage til “den strategiske udvikling af museumsforskningen nationalt og internationalt”, at “stimulere videnskabelig kvalitetsudvikling ved at afholde workshops, seminarer og konferencer” og at “stimulere internationalt samarbejde mellem centret og tilsvarende miljøer og institutioner på nordisk, europæisk og videre internationalt plan”. Man vil også “udvide de økonomiske rammer for museumsforskning gennem koordinering af ansøgninger til råd og fonde”.

Det er et glimrende initiativ og vi må håbe at centret vil kunne bidrage til at udvikle museumsforskningen i landet og at skaffe flere ressourcer til feltet. Men jeg er ærligt talt skeptisk til ambitionen at “koordinere ansøgninger til råd og fonde”. Det betyder jo i klarsprog at politiske og personlige forbindelser vil risikere at få for stor indflydelse på hvilke ansøgninger, der bliver sendt videre i fondssystemet. For at styrke kvaliteten på dansk museumsforskning burde man istedet satse på konkurrens helt fra bunden. Vi ser samme kedelige tendens på universiterne, hvor en del større ansøgninger bliver produceret ved byzantinske interne politiske processer.

PS: Centret inviterer til seminar i København den 6. oktober — om dramatiseret museumsformidling med oplæg af Ingrid Vatne og Connie Svabo — men desværre er tilmeldingsfristen udløbet.